חלוקה לרמות

לחץ על הרמה לקבלת פירוט נוסף.

Common European
Framework
Cambridge English
Qualifications
IELTS TOEFL
(paper)
TOEFL
(computer)
TOEIC Listening and Reading TRINITY GESE TRINITY ISE
A2 Basic user A2 Flyers 200 - 400 GESE 4
GESE 3
ISE Foundations
A1 Basic user A1 Movers 0 - 200 GESE 2
GESE 1
Common European
Framework
Cambridge English
Qualifications
IELTS TOEFL
(paper)
TOEFL
(computer)
TOEIC Listening and Reading TRINITY GESE TRINITY ISE
B1+ Independent user 4.5 - 5.0 530 - 550 30 - 45 500 - 600 GESE 6 ISE I
B1 Independent user B1 Preliminary 4.0 - 4.5 500 - 530 0 - 30 400 - 500 GESE 5
Common European
Framework
Cambridge English
Qualifications
IELTS TOEFL
(paper)
TOEFL
(computer)
TOEIC Listening and Reading TRINITY GESE TRINITY ISE
C2 Proficient user C2 Proficiency 8.5 - 9.0 670+ 115 - 120 880 - 990 GESE 12 ISE IV
C1 Proficient user C1 Advanced 7.0 - 8.0 630 - 670 100 - 115 780 - 880 GESE 11
GESE 10
ISE III
B2+ Independent user 6.0 - 6.5 580 - 630 78 - 100 690 - 780 GESE 9
GESE 8
ISE II
B2 Independent user B2 First 5.5 - 6.0 550 - 580 45 - 78 600 - 690 GESE 7 ISE I